โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย (โครงการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

สำนักมาตรฐานและประเมินผลกรมทางหลวง


วัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางและอำนวยความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การก่อสร้างของกรมทางหลวงหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Performance Evaluation) ของผู้รับจ้างของงาน บำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง (Road User Evaluation) ด้านประโยชน์การใช้งาน ความสวยงาม ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน โดยการสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชน 4) เพื่อฝึกอบรมบุคลากรของกรทางหลวงให้สามารถใช้เทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ ในการประเมินผลตามตัวชี้วัด (KPI) ด้านคุณภาพ และด้านความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ


เผยแพร่

กันยายน 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ (ช่วงดาวคะนอง-ครุใน) อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)
งานวิจัยถัดไป
โครงการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter