โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ (ช่วงดาวคะนอง-ครุใน) อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)


วัตถุประสงค์

การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจราจรและจัดเตรียมแผนการจัดจราจรชั่วคราวบนถนนสายหลัก และส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนา ภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ (ช่วงดาวคะนอง-ครุใน) อาคารจอด รถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 5 2) เพื่อสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านการจราจรสำหรับทดสอบแผนการจัดจราจรชั่วคราวบน ถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้างสัญญาที่ 5 3) เพื่อประเมินผลกระทบด้านการจราจรบนถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้าง สัญญาที่ 5 4) เพื่อจัดเตรียมแผนการจัดการจราจรชั่วคราวบนถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการ ก่อสร้างสัญญาที่ 5


เผยแพร่

กันยายน 2566รายงานการจัดจราจร จัดทำแผนการจัดจราจร และมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบระหว่างก่อสร้าง

[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน (ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธ)
งานวิจัยถัดไป
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย (โครงการย่อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter