โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน (ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธ)

หัวหน้าโครงการ

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


แหล่งทุน

กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เอ็นดับเบิ้ลยูอาร์ เอ็มอาร์ที


วัตถุประสงค์

ารศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจราจรและจัดเตรียมแผนการจัดจราจรชั่วคราวบนถนนสายหลัก และส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฏร์บูรณะ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน (ช่วงผ่านฟ้า - สะพานพระ พุทธ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างสัญญาที่ 3 2) เพื่อสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านการจราจรสำหรับทดสอบแผนการจัดจราจรชั่วคราวบน ถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้างสัญญาที่ 3 3) เพื่อประเมินผลกระทบด้านการจราจรบนถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการก่อสร้าง สัญญาที่ 3 4) เพื่อจัดเตรียมแผนการจัดการจราจรชั่วคราวบนถนนสายหลักและส่วนต่อเนื่องระหว่างการ ก่อสร้างสัญญาที่ 3


เผยแพร่

สิงหาคม 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน
งานวิจัยถัดไป
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ (ช่วงดาวคะนอง-ครุใน) อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride)
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter