โครงการศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน

หัวหน้าโครงการ

กรมทางหลวง


แหล่งทุน

กรมทางหลวง


วัตถุประสงค์

1.ทราบถึงปัจจัยและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับขี่หลับใน และแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดจากการขับขี่หลับใน 2.เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดจากการขับขี่หลับใน และประเมินแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดจากการขับขี่หลับใน 3.สรุปแนวทางหรือมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกิดจากการขับขี่หลับใน


เผยแพร่

กุมภาพันธ์ 2566[seed_social]
งานวิจัยก่อนหน้า
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานการก่อสร้างงานสะพานเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานวิจัยถัดไป
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฏร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน (ช่วงผ่านฟ้า-สะพานพระพุทธ)
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter