ทีมนักวิจัยประชุมหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนการขนส่งและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนสำหรับเชียงใหม่”

ทีมนักวิจัยประชุมหารือกับเทศบาลนครเชียงใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในหัวข้อเรื่อง “การวางแผนการขนส่งและการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนสำหรับเชียงใหม่”

2 กรกฎาคม 2024
Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter