ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการ ปี ระยะเวลา แหล่งทุน ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผู้บริหาร โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อดำเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม กรมการขนส่งทางบก, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมการขนส่งทางบก รายงาน
โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พงษ์สันต์ บัณฑิตสกุลชัย, สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ของท่าอากาศยานภูมิภาค (สนามบินอุบลราชธานี และแม่สอด) กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม รายงาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท รายงาน
โครงการศึกษาประสิทธิภาพวัสดุต้านทานการลื่นไถลบนทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รายงาน
โครงการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสีและความสว่างของแสงไฟถนนต่อการขับขี่บนทางหลวง สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง รายงาน
โครงการศึกษาระบบนำทางการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม รายงาน

Google Map
ท่านคือผู้เข้าชมคนที่
Visit counter For Websites
นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566
Facebook
Twitter